Garantie

Dutch Blue Marine: verkorte garantie bepalingen.

Garanties Algemeen:

  • Garantie bepalingen zijn gespecificeerd in de offerte en gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam

Toegeleverde Materialen en Producten:

  • Indien producten door derden zijn vervaardigd worden de betreffende voorwaarden van deze producent of leverancier aangehouden, indien gewenst worden deze voorwaarden toegezonden.

Uitgesoten van garantie

  • Gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.
  • De onderdelen die beschadigd zijn door, niet, onvoldoende of verkeerd onderhoud.
  • De onderdelen die beschadigd zijn door het gebruik bij wanpraktijken, onjuist of onbevoegd gebruik.
  • De beschadigde onderdelen door wijziging of ongeautoriseerde reparatie of sabotage.
  • De beschadigde onderdelen als gevolg van zogenaamde gebreken of onvoldoende controle.
  • De vervanging van defecte onderdelen verlengt niet de garantie op de complete machine.
  • Garanties eindigt bij drijfijs, weersomstandigheden boven windkracht 8 en overmacht in welke vorm.